Vooropleiding

Met onze 3 maanden durende vooropleiding leer je meer dan wat de meeste zorgprofessionals in hun hele leven oppikken. Duik in de basisprincipes van quantum biologie, inclusief licht, water, magnetisme en mitochondria, en hun impact op menselijke gezondheid.

Voor afwijkers

Onze opleiding daagt conventionele denkwijzen uit en biedt baanbrekende inzichten in het genezen van chronische klachten.

Leer hoe je de kracht van anders denken kunt benutten om nieuwe wegen naar gezondheid en welzijn te ontdekken.

De nummer 1 oorzaak van chronische klachten.

Na succesvolle afronding heb je de juiste tools om je biologisch klok te herstellen. Hiermee versterk je je eigen leefstijl, gezondheid én mindset als mens.

Mogelijkheid om door te stromen.

Deze vooropleiding vormt de basis en het fundament om met succes deel te nemen aan onze opleiding. Het is van cruciaal belang, want het biedt je de broodnodige inleiding tot de essentiële concepten en principes die in de opleiding zullen worden behandeld.

Een levenslange relatie met medicijnen.

Stel je een wereld voor waarin meer dan 11 miljoen mensen dagelijks hun toevlucht moeten nemen tot medicijnen om te functioneren. Een wereld waarin Diabetes 2, Eczeem, PDS, Hormonale disbalans, Psoriasis, Migraine, Overgewicht, Burn-out, Slaapproblemen, Ziekte van Crohn, en Hashimoto dagelijkse realiteiten zijn.

Het is een beeld dat lijkt te komen uit een duister dystopisch verhaal, maar voor veel mensen is dit geen futuristische fantasie, het is hun bittere werkelijkheid.

De cijfers zijn onvoorstelbaar.

Deze realiteit is verontrustend en treurig. Terwijl het leven nog vol zou moeten zitten met vitaliteit en kansen, worden velen al belemmerd door chronische ziekten. Dit is een fase in het leven waarin men zich normaal gesproken op zijn piek zou moeten bevinden, maar in plaats daarvan beginnen ze aan een levenslange relatie met medicijnen.

Vrouwen beginnen gemiddeld vanaf hun 40,5e levensjaar en mannen vanaf hun 48e levensjaar met het slikken van medicijnen voor chronische aandoeningen.

Mensen boven de 65ste slikken volgens het CBS gemiddeld zeven verschillende medicijnen. Dat is zeven verschillende manieren om het lichaam te beïnvloeden, elke dag opnieuw. Maar nog zorgwekkender is het feit dat het probleem niet alleen bij ouderen ligt. De ziekte heeft zijn grip verder uitgebreid.

Het meest alarmerende is dat de meeste van deze medicijnen niet bedoeld zijn om te genezen. Ze zijn ontwikkeld om symptomen te beheersen, de pijn te verlichten, het functioneren mogelijk te maken, maar ze pakken de bron van de problemen niet aan. Ze zijn slechts een tijdelijke oplossing, een onderdrukking van de symptomen terwijl de onderliggende aandoening voortduurt.

Stel je voor dat je moeder of jouw dochter in dit systeem terechtkomt. Kan het niet anders? 

Het is tijd voor een afwijkende weg.

 

Moeten we tevreden zijn met een wereld waarin medicijnkasten uitpuilen en waarin we vaker naar de apotheek gaan dan naar het park?

Waar we steeds dieper wegzakken in ziekte, zowel lichamelijk als psychisch?

Wij geloven van niet.

Onze vooropleiding biedt je inzicht in bioritme, waarom het van cruciaal belang is, en hoe je jouw eigen gezondheid kunt verbeteren. We nemen je mee naar de energiefabrieken van je lichaam en laten zien hoe voeding en natuurkunde samenkomen. Ook leer je hoe je snel bij jezelf kunt komen en je hormonale balans kunt verbeteren.

Er is een groeiende behoefte aan nieuwe denkwijzen en benaderingen op het gebied van gezondheid. Een andere kijk, waarbij niet alleen de symptomen worden behandeld, maar ook de oorzaken worden aangepakt.

De missie van onze vooropleiding is om jou en je klanten te empoweren. We willen dat jullie de regie over jullie eigen gezondheid in handen kunnen nemen, zelfredzaam worden en zelfheling kunnen stimuleren.

Samen met jou willen we de huidige trend van medicijnafhankelijkheid omkeren en mensen in staat stellen hun gezondheid in eigen hand te nemen. Onze wereld heeft geen behoefte aan meer symptoombestrijding, maar aan een fundamentele verschuiving in de manier waarop we gezondheid benaderen.

Onze vooropleiding is jouw eerste stap als leider in gezondheid. We willen dat je een onderdeel wordt van de professionals die voorop lopen in de transformatie van de gezondheidszorg. Dat je begrijpt dat het aanpakken van de oorzaak van een probleem vaak effectiever is dan het bestrijden van de symptomen.

Het is tijd voor een andere weg, een weg naar een gezondere toekomst.

De wereld heeft geen behoefte aan nog meer pillen.

Onze vooropleiding is ontworpen met een duidelijk doel voor ogen: het voorbereiden van gezondheidsprofessionals én iedereen die zich geroepen voelt om deel te nemen aan onze opleiding. Waarom? Omdat we geloven dat we zoveel mogelijk mensen nodig hebben om de zorgelijke trend van de 11 miljoen chronisch zieken te keren.

Samen met jou willen we het aantal dagelijkse ingenomen medicijnen verminderen en mensen de kans geven om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Onze wereld heeft geen behoefte aan meer symptoomonderdrukkers, maar aan een paradigmaverschuiving in de manier waarop we zorg benaderen. We hebben mensen nodig die de moed hebben om verder te kijken dan de gangbare praktijken, die diepere vragen durven stellen en de puzzel van onze complexe gezondheidsproblemen willen ontwarren om de echte oorzaken bloot te leggen.

Met deze vooropleiding willen we deze leiders in spe voorbereiden. We streven ernaar een generatie van gezondheidsprofessionals te vormen die het voortouw kunnen nemen in het transformeren van de gezondheidszorg. Professionals die begrijpen dat het aanpakken van de oorzaak van een probleem vaak effectiever is dan het bestrijden van de symptomen

 

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING:  

 

Deze vooropleiding is bedoeld voor iedereen die een dieper begrip van gezondheid en welzijn wil verwerven, ongeacht je achtergrond of diploma.

Het is in het bijzonder geschikt voor degenen met een afwijkende manier van denken, voor degenen die gewend zijn alles te bevragen in hun zoektocht naar de waarheid. Als je niet genoegen neemt met oppervlakkige verklaringen en graag dieper graaft, als je de status quo wilt uitdagen en de gevestigde praktijken in twijfel trekt, dan zul je je hier thuis voelen.

We moedigen degenen aan die altijd verder willen kijken, die niet tevreden zijn met standaardantwoorden, maar diepere vragen willen stellen en diepgaand begrip willen bereiken. Of je nu al werkzaam bent in de gezondheidszorg en een frisse benadering wilt, of als je gewoonweg nieuwsgierig en kritisch bent van aard, je bent van harte welkom om deel te nemen aan deze vooropleiding.

Want het is jouw onconventionele denkwijze en verlangen naar waarheid die de drijvende kracht zijn achter het begrijpen en transformeren van gezondheid.

YOUR HEALTH METHODE 

 

Deze vooropleiding erkent de cruciale rol van ons bioritme als de dirigent van alle biologische processen in ons lichaam. Elk orgaan, elke cel, zelfs elke DNA-streng volgt het ritme dat in harmonie wordt gehouden door onze meesterlijke biologische klok in de hersenen. Deze klok, en het ritme dat het beheert, bepaalt onze algehele gezondheid, inclusief de balans van onze hormonen.

Wanneer dit ritme verstoord raakt, ontstaat er een kettingreactie van onevenwichtigheden die uiteindelijk leidt tot een tekort aan energie. Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met energie: een gezond individu straalt vitaliteit uit, terwijl een ziek individu worstelt met een gebrek eraan, en bij volledig energiegebrek treedt de dood op.

In onze moderne wereld worden natuurlijke prikkels die onze energieproductie stimuleren, steeds meer verdrongen door kunstmatige stimuli waar ons lichaam nog niet aan is aangepast. Deze voortdurende verstoring resulteert in een gestage afname van energie en dus in verlies van gezondheid. In Nederland alleen al zijn bijna 11 miljoen mensen chronisch ziek als gevolg van deze trend.

Het is belangrijk te begrijpen dat niet de mens is veranderd, maar onze leefomgeving. Om chronische ziekten te voorkomen en te genezen, is een diepgaand begrip van de natuurwetten die onze biologische klokken al miljoenen jaren reguleren essentieel. We moeten verder kijken dan het bestrijden van symptomen en ons richten op de invloed van onze omgeving en de stimuli die onze biologische klokken ontregelen. Dit is de kern van de Your Health Methode: een fundamentele verschuiving in hoe we gezondheid begrijpen en benaderen.

We concluderen dat er een discrepantie bestaat tussen het DNA van mensen en de invloed van de moderne samenleving. Deze discrepantie overschrijdt het adaptatievermogen dat in ons DNA is ingebed. Het resultaat is dat we moeite hebben om stressoren en ziekteprocessen te benutten als stimuli voor herstel en groei. Dit onvermogen heeft een negatieve spiraal van evolutie teweeggebracht, waarin de moderne mens energetisch uitgeput is geraakt en de gezondheidszorg zich heeft gericht op medicijnen.

Wij zien elke ziekte niet als een op zichzelf staand probleem, maar als een boodschap die begrepen moet worden om hogere niveaus van gezondheid te kunnen faciliteren. Hoewel we wetenschap erkennen, beschouwen we de conclusies van onderzoek als waarschijnlijkheden en niet als definitieve waarheden.

In onze visie wordt de menselijke essentie weerspiegeld in licht, dat zich uit in ziel en bezieling. Deze wijsheid ligt verankerd in ons DNA, gebeeldhouwd door miljoenen jaren van omgevingsprikkels. Het is de reden waarom er een discrepantie bestaat tussen de wijsheid van ons DNA en die van de moderne samenleving.

De op financiële belangen gebaseerde gezondheidszorg heeft een op medicijnen gerichte benadering gecreëerd, waarbij overmatig gebruik van medicijnen het vermogen van ons DNA om gezondheid en zelfherstel te faciliteren, onderdrukt. Dit heeft geresulteerd in chronische ziekten bij individuen.

Bij Your Health Methode omarmen we een afwijkende benadering van reguliere, op bewijs gebaseerde zorg. Wij streven ernaar het zelfredzaamheid, zelfbehoud en zelfherstel van elk individu te stimuleren en uit te breiden. We willen dat individuen weer in contact komen met hun innerlijke vitaliteit en levenskracht, en dat hun lichaam en geest weer bezield raken.

Waar Your Health Methode voor staat, is ‘afwijking’.

 

Wat je leert in deze opleiding

 

Dag 1: HET PROBLEEM – DEFINIËREN GEZONDHEID (10-11-2023) 

In dit moduledeel krijg je kennis aangereikt over de thema’s Gezondheid en Energie. We zullen de volgende vragen behandelen:

– Wat wordt bedoeld met energie? (EM – licht – redox – vrije energie)
– Draagt energie bij aan bewustzijn, of is bewustzijn inherent aan energie?
– Wat wordt verstaan onder bewustzijn en zelfbewustzijn?
– Heeft gezondheid of ziekte een basis in bewustzijn?
– Op welke manier is gezondheid geworteld? (EM – Licht – oxidatie/reductie – Vrije Energie)
– Hoe wordt gezondheid gedefinieerd?
– Welke factoren dragen bij aan het winnen of verliezen van gezondheid?
– Is gezondheid een manifestatie van energie?
– Is ziekte een uiting van energieverlies?
– Waarom draagt beweging bij aan gezondheid?
– Wat is het doel van beweging?
– Kan spiermassa de levensduur voorspellen?

Na het voltooien van deze module kun je:

– Uitleggen (of definiëren) wat (zelf)bewustzijn inhoudt.
– Toelichten waarom bewustzijn een voorwaarde is voor gezondheid.
– Beschrijven (of definiëren) wat gezondheid en ziekte betekenen.
– Uitleggen (of definiëren) wat energie is.
– Uitleggen (of definiëren) wat oxidatie-reductie en redoxcapaciteit inhouden.
– Verduidelijken waarom redoxcapaciteit de gezondheid bepaalt of aantast.
– De rol beschrijven van spiermassa bij de levensduur.
– Uitleggen welke functie myokines hebben bij het ontstressen en gezond

 

Dag 2: Invloed van Psyche op Gedrag en Gezondheid (1-12-2023)
Verkenning van de psyche en haar impact op gedrag en gezondheid.

De volgende vragen worden behandeld:
– Wat is epigenetica?
– Wat omvat het limbisch systeem?
– Welke kernen vormen het limbisch systeem?
– Wat is de functie van het limbisch systeem?
– Wat houdt het Oedipus Complex in?
– Is het inherent aan het menselijk lot om tussen polariteiten gevangen te zijn?
– Hoe definiëren we vrijheid?
– Hoe beïnvloeden ouders hun kinderen?
– Wat wordt bedoeld met jeugdtrauma?
– Wat wordt verstaan onder oud zeer?
– Is de impact van jeugdtrauma en oud zeer zichtbaar in houding, gedrag en denken?

Wat je hebt geleerd:
– Beschrijven wat een auto-immuunrespons is.
– Uitleggen wat epigenetica inhoudt.
– Omschrijven wat het limbisch systeem is.
– Noemen uit welke kernen het limbisch systeem bestaat.
– Verklaren wat de functie is van het limbisch systeem.
– Definiëren wat het Oedipus Complex betekent.
– Reflecteren op waarom het menselijk lot wellicht tussen polariteiten ligt.
– Definiëren wat vrijheid inhoudt.
– Beschrijven welke invloed ouders kunnen hebben op hun kinderen.
– Uitleggen wat jeugdtrauma inhoudt.
– Verklaren wat wordt bedoeld met oud zeer.

 Dag 3: In de greep van het lichaam. (23-11-2023)

Energie, materie en licht zijn allemaal manifestaties van elektromagnetisme, waarbij trilling de expressie vormt. Het menselijk lichaam is een energetisch geladen verschijnsel dat in constante trilling verkeert, wat het vermogen tot communicatie verleent. Resonantie is het resultaat van deze trillende interacties.

Gezondheid vindt zijn oorsprong in dit fenomeen van resonantie. Dit betekent dat de levensvatbaarheid, levensvreugde en levensduur van een individu afhankelijk zijn van het behoud van de lichamelijke structuur en het vermogen om in constante trilling te blijven. Dit vermogen is direct gerelateerd aan het vermogen om energie efficiënt te recyclen, wat op zijn beurt afhangt van de bezetenheid van massa en materie.

Dit legt de basis voor de rode draad van de dag. We zullen proberen enkele cruciale vragen te beantwoorden:

  • Waarom beïnvloedt de hoeveelheid en kwaliteit van spieren en bindweefsels de gezondheid van een individu?
  • Hoe duidt verlies van samenhang op een gebrek aan vermogen om in trilling te blijven en lichamelijke integriteit te behouden?
  • Kunnen we spieren beschouwen als een orgaan?
  • Op welke manier communiceren spieren met het lichaamssysteem?
  • Waarom is regelmatige lichaamsbeweging en in beweging blijven zo essentieel voor het behoud van een goede gezondheid?
  • Beïnvloedt de stress van spiercontracties het vermogen om in constante trilling te blijven?

 

 

DOCENTEN

Team Member - Ruud Elfers

RUUD ELFERS

Ruud (69 jaar) heeft een ongeëvenaarde kennis op het gebied van quantum biologie en psychologie.

Al meer dan 40 jaar bestudeert hij met onverminderde passie cellulaire stofwisselingsprocessen en trainingsmethodieken.

Als klinisch psychologisch neuro- immunoloog houdt Ruud zich vooral bezig met de psychologische coaching van cliënten binnen onze praktijk.

Hij heeft zijn leven gewijd aan het vergaren van kennis, dompelt zich onder in de complexe wereld van fysiologie, psychologie, biochemie en moleculaire biologie.

Ruud is een pionier, een vernieuwer en een gids in de complexe wereld van gezondheid en welzijn. Hij staat klaar om zijn kennis en ervaring met anderen te delen, en mensen te helpen bij het bereiken van hun optimale gezondheid.

Thomas van Doorn

THOMAS VAN DOORN

Thomas van Doorn is de gepassioneerde oprichter van Your Health Concept en een vooraanstaand expert op het gebied van gezondheid en welzijn.

Met een achtergrond in prestatieve sport, voornamelijk tennis, heeft hij een diepgaande kennis van gezondheidsoptimalisatie opgebouwd. Hij heeft een unieke benadering ontwikkeld om chronische klachten te behandelen zonder het gebruik van medicatie.

Voordat Thomas zich volledig toelegde op gezondheid en welzijn, was hij actief op prestatief niveau in de tenniswereld. Deze ervaring stelde hem in staat om een brug te slaan naar topsporters, waardoor hij hen methodes kon aanreiken die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd en hen hielp om hun potentieel volledig te benutten.

Als orthomoleculair consulent, een specialist die voedings- en supplementenadvies geeft gebaseerd op de biochemie van het individu, en met een afgeronde opleiding aan de CHEK Academy, een gerenommeerd instituut voor holistische gezondheid en fitness, beschikt Thomas over een uitgebreide set van vaardigheden en kennis om mensen te begeleiden naar optimale gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat een gezonde levensstijl voor iedereen haalbaar is en streeft ernaar om mensen te helpen hun eigen gezondheid te transformeren.

Naast zijn opleiding en ervaring heeft Thomas zich verdiept in mitochondriale training onder leiding van Dr. Jack Kruse. Dit heeft zijn inzicht in de rol van mitochondriën — de energiecentrales van onze cellen — in het bereiken van optimale gezondheid verder verdiept en verrijkt.

Met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van individuen naar een leven vol vitaliteit en welzijn, is Thomas van Doorn toegewijd aan het delen van zijn kennis en expertise om anderen te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken. Zijn missie is om mensen te inspireren en te begeleiden op hun reis naar een gezonder en gelukkiger leven.

 

Myrlon

MYRLON VAN RAVENSTEIJN

Myrlon van Ravensteijn is co-founder van Your Health Concept. Van oorsprong is ze integraal tandarts en hiernaast heeft ze zich toegelegd op de holistische geneeskunde.

Dit maakt haar een pionier die traditionele en moderne geneeskundige benaderingen vakkundig integreert.

Waar traditionele gezondheidszorg vaak symptoomgericht is, overstijgt Van Ravensteijn dit model door een samengestelde behandelwijze te hanteren die orthomoleculaire en quantum biologische principes omarmt. 

Myrlon gaat niet voor de gemakkelijke weg van symptoombestrijding. In plaats daarvan richt ze zich op het lichaam als een samenhangend, integraal systeem. Ze zoekt naar de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen om een meer volledige en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Dit is het soort zorg dat niet alleen klachten verlicht, maar levens verandert.

Na afronding van deze vooropleiding:

✅ Begrijp je niet alleen fundamentele gezondheidsconcepten, maar beschik je ook over praktische tools om je biologische klok te herstellen en chronische ziektes te voorkomen.

✅ Maak je deel uit van een waardevol netwerk van gelijkgestemden, waarmee je samenwerkt aan het bereiken van de gezondste versie van jezelf.

✅ Beheers je de complexiteit van de biologische klok.

✅ Opent de deur naar de vervolgopleiding, waarin je leert hoe je de meest voorkomende chronische ziektes kunt genezen en volledige controle over je gezondheid kunt krijgen.

✅ Krijg je exclusieve toegang tot onze online community en leeromgeving, waardoor je voortdurende ondersteuning hebt op je reis naar gezondheid en welzijn.

✅ Versterk je niet alleen anderen in hun zoektocht naar welzijn, maar ook je eigen levensstijl, gezondheid en mindset als individu.

De eerste stap naar het oplossen van chronische ziektes

Van mijn prikkelbaar darm syndroom af.

Na tijden lang last te hebben gehad van mijn darmen en enorme hoofdpijnen ben ik na het traject bij Your Health Concept eindelijk klachten vrij!
Het ziekenhuis scheef mijn klachten af als ‘prikkelbaar darm syndroom, neem maar een antibiotica kuurtje.’ Myrlon van YHC nam mijn klachten wel serieus en heeft mij enorm geholpen met een plan waarmee ik direct aan de slag kon. Bij Your Health concept wordt er verder gekeken dan de symptonen. Mocht ik ooit nog gezondheidsklachten hebben weet ik waar ik voortaan moet zijn.

 

Shannon Houweling

Ik heb een traject van 10 weken gevolgd en ik kan met heel veel blijdschap vertellen dat ik geen klachten meer ervaar.

Voorheen had ik altijd veel last van mijn darmen en een laag energie niveau, dat is verdwenen! Ik zou Your Health Concept aan iedereen adviseren. Ze nemen uitgebreid de tijd voor je en stellen een behandelplan op dat specifiek gericht is voor jou.

 

– LISANNE KUIPERS

Mijn stoelgang is perfect en ik heb geen moodswings meer.

Ik ben bij Thomas begonnen, omdat ik een ongecontroleerde stoelgang had, moodswings kende en veel sliep in de middag. Niet echt wat past bij iemand die 29 is en werkt als een personal trainer. Ik heb zelf veel dieeten geprobeerd en het laatste jaar at ik helemaal vegan en ik dacht zelf dat ik goed bezig was. Toch bleven de klachten aanhouden, tot dat ik Thomas ontmoeten. Thomas en zijn team hebben mij niet alleen geholpen om van mijn klachten af te komen. Ze hebben mij ook een andere kijk op het leven gegeven. Ze hebben mij nog meer doen realiseren dat alles met elkaar samenhangt, dus niet alleen wat je eet, maar nog belangrijk hoe je leeft. Thomas heeft passie voor zijn vak en stopt pas, als hij jou geholpen heeft. Mijn stoelgang is perfect en ik heb geen moodswings meer. Naast dat ik van mijn fysieke klachten af ben. Voel ik mij mentaal ook sterker dan ooit. Ben ik een leuker mens geworden, voor mij zelf en mijn omgeving. Ik wil Thomas enorm bedanken voor zijn werkt wat hij geleverd heeft. Daarnaast wil ik in het bijzonder Ruud Elfers bedanken voor zijn 1 op 1 coaching gesprek met mij. Deze man heeft mij niet alleen alles over licht geleerd. Hij heeft mij ook het licht laten zien! In mijzelf.

Voor diegene die twijfelt en dit leest. De investering die je maakt, verdien je dubbel en dwars terug! Ik zeg DOEN!

– Mike Berkholst

Meld je aan voor een adviesgesprek met Thomas