E=MC2: Leven is energie en energie is leven

by 16.01.20

Deze alom bekende vergelijking van Einstein impliceert dat de vergelijking wiskundig kan worden omgekeerd.

De wetten van “communicatie” zeggen dat je van nummer kunt wisselen en toch hetzelfde antwoord krijgt A+B=B+A, net zoals dat 2×3=6, dan is ook 3×2=6.

Energie is leven

In de biologische wetenschap is er echter niet of nauwelijks aandacht geweest voor dit principe. Er werd naar gekeken als iets waar alleen subatomaire fysica en theoretische fysica zich mee bezig hoefden te houden. Natuurkundigen en scheikundigen hebben de meesterwerkvergelijking van Einstein altijd van links naar rechts gelezen. Dit hielp hen onder andere de enorme kracht te verklaren die werd gegenereerd door kernsplijting van atoomontploffingen.

Wij bij Your Health Concept lezen de theorie van Einstein niet alleen van links naar recht, maar ook van rechts naar links. Tegenwoordig weten we dat al het leven op aarde in staat is om energie te maken van de zon of elektronen. Het plantenleven gebruikt de zonne-energie of elektronen die van de zon komen om zijn energie te produceren. Dieren gebruiken de elektronen om brandstof te maken in mitochondriën in de vorm van ATP.

Natuurwetten en optimale gezondheid

De mix tussen geneeskunde en natuurkunde is in onze ogen cruciaal om een vervolgstap te kunnen zetten in het aanbieden van de best mogelijke zorg voor iedereen. Ook wij mensen zijn op aarde onderhevig aan de wetten van de natuur en zullen deze moeten respecteren om optimaal gezond te kunnen zijn.

Kijk eens wat er gebeurt als je de geldende natuurwetten voor mensen niet respecteert en een aantal maanden in de ruimte bent. Dit lijkt misschien een extreem voorbeeld, maar het is slechts een versnelde manier van het breken van de natuurwetten die gelden op aarde. Met onze huidige moderne leefstijl ondermijnen we continu de voor ons geldende natuurlijke wetten. Ondanks het feit dat de meesten van ons geen astronauten zijn breken we toch chronisch met de wetten van de natuur!

Breken met de wetten van de natuur

Dit heeft vergaande gevolgen voor onze gezondheid, de toename van de zogenoemde welvaartsziekten is enorm geworden. Uiteraard heeft de moderne leefstijl veel positieve kanten die mensen in staat stelt om fantastische dingen te doen, maar onze cellen hebben daar lak aan: zij ervaren namelijk niet alleen de positieve kanten, maar ook de negatieve kanten. Gemak dient misschien de mens, maar zeer zeker niet de gezondheid van de mens.

Op welke wijze breken wij met de wetten van de natuur? Kijk maar eens hoeveel niet-natuurlijke omgevingsfactoren jouw leven en jouw gezondheid dagelijks beïnvloeden:

  • We leven binnen en zien te weinig natuurlijk en direct daglicht,
  • We zitten veel te veel uren van de dag stil,
  • We zwemmen in niet natuurlijke elektromagnetische straling zoals 4G, Wifi, etc.,
  • We drinken water met nog steeds te veel vervuiling,
  • We hebben altijd de kachel aan, we hebben het nooit meer koud,
  • We eten veel bewerkt en niet natuurlijk voedsel,
  • We leven continu in kunstlicht.

Natuurlijk daglicht in de winter

Laten we bij die eerste beginnen: we zien te weinig daglicht. Juist in de winter is het belangrijk om voldoende daglicht te ontvangen. Het is bekend dat dit helpt tegen de zogenaamde winterdepressie. Zonlicht is essentieel voor onze gezondheid, omdat het onze biologische klok gelijk houdt met onze omgeving. Het juist functioneren van onze biologische klok (ons circadiaanse ritme) houdt onze hormoonbalansen in orde, onze energiehuishouding gezond en heeft tal van andere functies voor ons lichamelijke en mentale welzijn. Maar onze omgeving kent seizoenen, we kennen dag- en nacht, dus dat betekent dat er cycli zijn waaraan we ons moeten conformeren. Dat is een natuurwet. Het volgen van het ritme van de seizoenen is belangrijk voor onze gezondheid.

De winter- en zomerzonnewende, de seizoenen en de veranderende lengte van daglichturen gedurende het hele jaar zijn allemaal te wijten aan één feit: de aarde draait op een schuine as. De kanteling – mogelijk veroorzaakt door een enorm object dat miljarden jaren geleden de aarde raakte – betekent dat de Noordpool gedurende een half jaar naar de zon is gericht. De andere helft van het jaar krijgt de Zuidpool meer licht. Dat is de reden waarom we seizoenen hebben. 21 december was de kortste dag van het jaar. De volgende ochtend vond de winterzonnewende plaats. Dit betekent dat toen de winter echt begon en dat vanaf dat moment de dagen langzaam weer langer werden. De seizoenen hebben een belangrijke functie voor onze gezondheid. In de zomer zijn we doorgaans actiever, in de winter meer ‘yin’: minder actief en meer naar binnen gekeerd. Door ons leven in kunstlicht hebben we deze natuurlijke variatie in onze activiteit verloren. De winter is het seizoen waarin onze circadiane mechanismen het gemakkelijkst kunnen worden verstoord als kunstlicht het natuurlijke licht drastisch overmeestert. Dit maakt het krijgen van natuurlijk zonlicht en het minimaliseren van kunstlicht ‘s nachts essentieel tijdens deze periode van het jaar.

Energie is leven, leven is energie.

Your Health Concept

Your Health Concept

Bij Your Health Concept zijn we gespecialiseerd in het begeleiden van leefstijlaanpassingen om gezondheidsklachten op een natuurlijke manier te verhelpen. Altijd gebaseerd op jouw persoonlijke situatie.

Gratis checklist

Download het gratis ebook en ontdek drie tips om jouw biologische klok te ondersteunen.

"De bewustwording in combinatie met de praktische oplossingen hebben er voor gezorgd dat mijn gezondheid enorm is verbeterd."
"Ik had slaapproblemen, psoriasis en weinig energie. Nu heb ik weer grip op mijn gezondheid!"
"Ik ben nooit meer moe en volledig hersteld!"

Heb je dit al gelezen?